Spoken Word Festival søger en festivalkoordinator med flair for kommunikation og eventafvikling. Er det dig?

Spoken Word Festival er en årligt tilbagevendende festival for mundtlig og skriftlig litteratur, som foregår i hjertet af Odense med udspring fra Studenterhus Odense. Fra den 17. til 27. august 2022 præsenterer SPOKEN22 35-50 programlagte events, der spænder fra koncerter, litterære samtaler, artist talks, historiefortælling, foredrag til crossover-arrangementer. Derudover præsenterer vi løbende gennem året enkeltstående …

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Foreningen Studenterhus Odense 😉 Dagsorden:Velkomst med formand Andreas Fjord Larsen1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering6. Indkomne forslag7. Valg til bestyrelsena. Formand (lige år)b. 2 studerende (lige år)c. …