Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordin√¶r Generalforsamling i Foreningen Studenterhus Odense ūüėČ

Dagsorden:
Velkomst med formand Andreas Fjord Larsen1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
a. Formand (lige år)
b. 2 studerende (lige år)
c. 3 studerende (ulige år)
d. 2 suppleanter
8. EventueltIndkomne forslag sendes til formand@studenterhus.dk senest den 31. marts.

Indkomne forslag offentligg√łres 2 uger inden GF, og regnskab offentligg√łres en uge inden GF.√ėnsker du at stille op til bestyrelsen s√• skriv en mail til formand@studenterhus.dk eller info@studenterhus.dk for at f√• mere info. Du kan stille op til bestyrelsen hvis du er indskrevet p√• en videreg√•ende uddannelse (UCL, SDU, SDMK)

Her kan du l√¶se lidt mere om bestyrelsens arbejde 
https://www.studenterhus.dk/bestyrelsen/

Link til vedtægter:
https://www.studenterhus.dk/vedtaegter/